ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556