ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555