ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโทเอก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562