ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531