ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527