ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
อาคารเรียน
106ต
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 0
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 0
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556