ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558