ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542