ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบาโง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2525
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2500
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557