ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านถืมตอง
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2547