ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542