ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนากอก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2518
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535