ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาไลย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535