ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสาคร
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2524
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558