ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านใหม่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2512
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540