ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำหก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2534