ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัว
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2533