ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำพุ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2513
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537