ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557