ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไร่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560