ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตอง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2523
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556