ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558