ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535