ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544