ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541