ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2531
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2549