ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550