ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2543