ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2563
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2526
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2537