ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2557
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักนักเรียน
หอนอนมาตรฐาน 26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2558