ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555