ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
318 ล/55-ข
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
พิเศษ 6 ชั้น
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538