ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคั่นกระได
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2512
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538