ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553