ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556