ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังยาง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531