ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541