ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังข่อย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2521
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2526
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556