ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยสัก
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
เรือนเพาะชำ
พ.2
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535