ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2498
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546