ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนศรีมหาโพธิ
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561