ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558