ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเตราะหัก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2559