ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบาโลย
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550