ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจะรัง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554