ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบากง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560