ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางทัน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550