ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนรัชดาภิเษก
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2563
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537