ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557