ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
108 ล/30
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545